Před 216 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Co je to fair trade?

Fair trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů, řemeslníků i zaměstnanců z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé.

  • Výrobcům fair trade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z chudoby, žít důstojný život a plánovat svou budoucnost.
  • Nám, spotřebitelům, pak dává fair trade jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně se zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě.

Koupí výrobků s označením fair trade vyjadřujete svou solidaritu s lidmi, kteří jej vyrobili a zároveň dáváte svůj hlas jinému, spravedlivějšímu, způsobu obchodu.

Jak se pozná fair trade?

Výrobek fair trade lze mimo jiné poznat podle ochranné modrozelené známky přímo na obalu. Tato známka zaručuje, že výrobek byl certifikovaný podle standardů organizace Fairtrade International, a označují se jí především potraviny.

Další možností, jak lze poznat fairtradový výrobek, je logo fairtradové organizace, která jej dováží a která je členem WFTO(Světové fairtradové organizace). Zde se jedná o takzvaný tradiční způsob, kdy je fairtradový původ produktu zaručen samotnou organizací a týká se jakýchkoliv výrobků, tedy potravin i řemesel či textilu. V tomto systému neexistují standardy pro jednotlivé komodity jako u certifikace Fairtrade, ale pouze deset obecných standardů, které jsou dodržovány všemi členskými organizacemi WFTO.

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.