Před 216 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Férová snídaně?

Myšlenka Férové snídaně je velmi prostá: sejděte se v parku, na nábřeží nebo na náměstí se známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a společně posnídejte fairtradové a lokální suroviny. Jednoduše a zároveň moc příjemně tak oslavíte Světový den pro fair trade a dáte najevo svůj zájem o globální spravedlnost. Spousta lidí vyjadřující společnou snídaní podporu fair trade bude signálem, že nám nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obchoduje zboží, které běžně spotřebováváme.

Férová snídaně se koná od roku 2011 a zájem o ni stále roste. Zatímco v roce 2011 se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes 7800 lidí na 164 místech. Děkujeme všem účastníkům. Zvláštní poděkování patří místním organizátorům, bez kterých by se akce nemohla vůbec uskutečnit!

Soubory ke stažení

Koordinátor

Happening Férová snídaně NaZemi koordinuje NaZemi

Partneři

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.