Před 250 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Kdo za tím stojí?

Hlavním pořadatelem Férové snídaně je česká nevládní organizace NaZemi, která se zabývá podporou fair trade, vzděláváním a vedením kampaní v oblasti aktuálních globálních a rozvojových témat. Férovou snídani pořádá ve spolupráci s Fairtrade ČS [www.fairtrade-cesko.cz].

Dalšími organizátory jsou jednotlivci i neziskové organizace, kteří se ujali pořádání snídaní ve městech po celé České republice.

Chcete se zapojit?

Máte-li zájem pomoci a zapojit se do organizace některé snídaně i vy kontaktujte nás.

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.