Před 250 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Světový den pro fair trade

Světový den pro fair trade (World fair trade day) se ve světě slaví od roku 2002, a to vždy druhou květnovou sobotu. Tento den není jen oslavou spravedlivějšího způsobu obchodování, je také výzvou po odpovědné a udržitelné spotřebě obecně.

Světový den pro fair trade vznikl z podnětu Safii Minney, zakladatelky fairtradové firmy PeopleTree. V roce 2001 koncept Světového dne pro fair trade přejala World Fair Trade Organization (WFTO) a její členové, aby podpořili silnější globální povědomí o fair trade. Každým rokem se tento den stává významnějším. Kromě tisíců jednotlivců se do oslav tohoto dne zapojují organizace z přibližně 70 zemí světa.

Podívejte se na anglické stránky Světového dne pro fair trade.

Jednou z nevýznamějších evropských akcí pořádaných v rámci Světového dne pro fair trade je britská Fair trade fortnight (Čtrnáct dní fair trade) pořádaná Fair trade foundation.

Nejvýznamnější akcí na oslavu fair trade v České republice je již několik let happening Férová snídaně. V posledních letech akci organizuje ve svém místě přes 150 aktivních lidí a díky jim se jí účastní tisíce lidí.

Férová snídaně 2011 v Praze Férová snídaně 2011 v Praze

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.