Před 216 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Ochrana osobních údajů

Provozovatel této webové prezentace, NaZemi, se zavazuje, že vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny proti zneužití.

Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zadáním údajů o své osobě na těchto stránkách udělujete zároveň souhlas s jejich zařazením do interní databáze NaZemi a s jejich využitím pro potřeby NaZemi. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním (ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sbírky o ochraně osobních údajů).

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.