Před 216 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Pro média

Koncept snídaně

Myšlenka „Férové snídaně“ je velmi prostá. Současně s tisíci dalšími lidmi po celé České republice, po boku svých blízkých a přátel, posnídat fairtradové a lokální produkty a dát tak najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a zodpovědné spotřeby. Akce probíhá vždy druhou květnovou sobotu na Světový den pro fair trade.

Mnoho českých prodejců nevěří, že etické výrobky mají své místo na jejich regálech. Nechceme se spoléhat na to, že tito prodejci sami od sebe porozumí jasným trendům běžným v západní Evropě. Férovou snídaní prodejcům jasně říkáme: chceme kupovat fairtradové a lokální produkty a máme zájem o výrobky vyrobené v důstojných podmínkách!

V roce 2016 snídalo na 161 místech 6 500 lidí. Loni na 164 místech 7 800 lidí. A kde se bude snídat letos? Podívejte se na mapu na hlavní stránce, kde uvidíte i kontakty na jednotlivé organizátory!

Koordinátorem tohoto celorepublikového happeningu je NaZemi (www.nazemi.cz). Jsme brněnská nevládní nezisková organizace a hájíme důstojné pracovní podmínky ve světě. Usilujeme o to, aby se lidé v tzv. rozvojových zemích mohli uživit vlastní prací. Prosazujeme globální rozvojové vzdělávání do škol, zasazujeme se o zodpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce a propagujeme fair trade jako účinnou podporu chudých pěstitelů a řemeslníků ze zemí globálního Jihu. Na akci spolupracujeme s Fairtrade ČS.

Kontakt pro média

Komunikace s médii: Gabriela Štěpánková NaZemi gabriela.stepankova@nazemi.cz +420 776 226 691

Koordinace: Mgr. Stanislav Komínek NaZemi stanislav.kominek@nazemi.cz +420 774 737 176

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.