Před 216 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Férová snídaně Horní Maršov

Místo & čas

Čas 10.00 (12. 5. 2018)
Místo zahrada ekocentra DOTEK
GPS 50°39’16.4242”N,
15°49’10.3731”E

Deštivá varianta:

ekocentrum DOTEK

Kontaktní osoba

Jméno: Jakub Vebr
Tel: 777 627 631
E-mail: jakub.vebr@ekologickavychova.cz

Pořadatel

Středisko ekologické výchovy SEVER

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.