Před 216 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Férová snídaně Hostětín

Místo & čas

Čas 9.00 (12. 5. 2018)
Místo Zahrada Centra Veronica Hostětín
GPS 49°3’2.0926”N,
17°52’42.9425”E

Deštivá varianta:

sál Centra Veronica Hostětín

Kontaktní osoba

Jméno: Ludmila Stašová
Tel: 737 741 332
E-mail: ludmila.stasova@veronica.cz

Pořadatel

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.