Za 83 dní oslavíme
Světový den pro fair trade!

12. 5. 2018

Férová snídaně Kopřivnice

Místo & čas

Čas 9.30 (12. 5. 2018)
Místo Sad Dr. E. Beneše
GPS 49°35’45.3971”N,
18°8’49.8298”E

Deštivá varianta:

Galerie Galaxie www.kehvezdam.cz

Kontaktní osoba

Jméno: Barbora Mužíková
Tel: 603 585 906
E-mail: barbora.muzikova@koprivnice.cz

Pořadatel

Zdravé město Kopřivnice

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.