Před 250 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Férová snídaně Kroměříž

Místo & čas

Čas 9.30 (12. 5. 2018)
Místo Podzámecká zahrada, pikniková louka
GPS 49°18’16.2781”N,
17°23’29.4788”E

Deštivá varianta:

prostory Arcibiskupského gymnázia

Kontaktní osoba

Jméno: Dagmar Velísková
Tel: 720 958 306
E-mail: dagmar.veliskova@mesto-kromeriz.cz

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.