Za 83 dní oslavíme
Světový den pro fair trade!

12. 5. 2018

Férová snídaně Moldava

Místo & čas

Čas 10.00 (12. 5. 2018)
Místo trávník pod modřínem u Moldavské šatlavy
GPS 50°43’14.0041”N,
13°40’49.7703”E

Deštivá varianta:

dvougaráž tamtéž (trávník pod modřínem u Moldavské šatlavy)

Kontaktní osoba

Jméno: Eva Kardová
Tel: 603 205 990
E-mail: mistostarosta@moldava.cz

Pořadatel

Obec Moldava

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.