Před 216 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Férová snídaně Mostek

Místo & čas

Čas 10.00 (12. 5. 2018)
Místo travnatá plocha u skautské klubovny
GPS 50°29’5.4807”N,
15°41’27.1867”E

Deštivá varianta:

v klubovně

Kontaktní osoba

Jméno: Petr Suchý
Tel: 721 709 078
E-mail: 2oddil@mostek.skauting.cz

Pořadatel

2. OVS Mostek

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.