Za 172 dní oslavíme
Světový den pro fair trade!

12. 5. 2018

Férová snídaně Pelhřimov

Místo & čas

Čas 9.00 (12. 5. 2018)
Místo městské sady
GPS 49°26’9.8345”N,
15°13’30.5271”E

Deštivá varianta:

Hodina H, Hrnčířská 111, Pelhřimov

Kontaktní osoba

Jméno: Eva Havlíčková
Tel: 723 902 099
E-mail: eva@hodinah.cz

Pořadatel

Hodina H

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.