Před 250 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Férová snídaně Planá nad Lužnicí

Místo & čas

Čas 9.00 (12. 5. 2018)
Místo farská zahrada
GPS 49°21’7.5955”N,
14°42’15.6984”E

Deštivá varianta:

přednáškový sál na faře

Kontaktní osoba

Jméno: Václava Vyhnalová
Tel: 724 548 631
E-mail: knihovna@plananl.cz

Pořadatel

Městská knihovna Planá nad Lužnicí

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.