Před 216 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Férová snídaně Rumburk

Místo & čas

Čas 10.00 (12. 5. 2018)
Místo zahrada před farou
GPS 50°57’6.5485”N,
14°33’22.854”E

Deštivá varianta:

V prostorách mateřského centra

Kontaktní osoba

Jméno: Adéla Běličová
Tel: 776 228 371
E-mail: Adeline@email.cz

Pořadatel

Mateřské centrum Koťátko

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.