Za 82 dní oslavíme
Světový den pro fair trade!

12. 5. 2018

Férová snídaně Skoky u Žlutic

Místo & čas

Čas 10.00 (12. 5. 2018)
Místo vyhlídka ku Vladaři (sraz je před kostelem Navštívení Panny Marie ve Skocích)
GPS 50°5’46.8487”N,
13°5’49.9613”E

Deštivá varianta:

V hospodě, naproti kostelu.

Kontaktní osoba

Jméno: Lenka Luňáčková
Tel: 723 107 561
E-mail: lenka@byttherm.cz

Pořadatel

Spolek Pod střešchou

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.