Před 216 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Férová snídaně Skoky u Žlutic

Místo & čas

Čas 10.00 (12. 5. 2018)
Místo vyhlídka ku Vladaři pod lípami
GPS 50°5’44.8065”N,
13°5’54.8824”E

Deštivá varianta:

V hospodě, naproti kostelu.

Kontaktní osoba

Jméno: Lenka Luňáčková
Tel: 723 107 561
E-mail: lenka.schierl@gmail.com

Pořadatel

Spolek Pod střechou

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.