Před 250 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Férová snídaně Slavonice

Místo & čas

Čas 9.00 (12. 5. 2018)
Místo ve dvoře Spolkového domu
GPS 48°59’50.4816”N,
15°21’1.7538”E

Deštivá varianta:

uvnitř SPOLKOVÉHO DOMU

Kontaktní osoba

Jméno: Olga Žampová
Tel: 602 571 087
E-mail: olga.zampova@zdrojslavonice.cz

Pořadatel

Slavonická renesanční, o.p.s.

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.