Před 250 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Férová snídaně Sušice

Místo & čas

Čas 9.00 (12. 5. 2018)
Místo travnaté hřiště před Školou v zahradě sušické nemocnice
GPS 49°13’53.1691”N,
13°31’33.8578”E

Deštivá varianta:

V případě deště využijeme zastřešenou terasu Školy v zahradě, bude-li nás hodně, otevřeme i prostory školy.

Kontaktní osoba

Jméno: Iva Fišerová
Tel: 602 614 338
E-mail: iva.susice@seznam.cz

Pořadatel

ZŠ speciální a PŠ DČCE Merklín, odlouč.prac. v Sušici - Škola v zahradě

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.