Před 250 dny jsme oslavili
Světový den pro fair trade férovou snídaní!

12. 5. 2018

Férová snídaně Trutnov

Místo & čas

Čas 8.30 (12. 5. 2018)
Místo louka u divadla za kafírnou Volk
GPS 50°33’47.2952”N,
15°54’42.6495”E

Deštivá varianta:

Prostory Kafírny

Kontaktní osoba

Jméno: Jiřina Volková
Tel: 776 595 417
E-mail: kafirnatrutnov@gmail.com

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.