Za 172 dní oslavíme
Světový den pro fair trade!

12. 5. 2018

Férová snídaně Rychnov nad Kněžnou

Místo & čas

Čas 10.00 (12. 5. 2018)
Místo Zámecký park
GPS 50°9’56.5345”N,
16°16’37.7558”E

Deštivá varianta:

V budově Déčka - DDM Rychnov nad Kněžnou na Poláčkově náměstí 88.

Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Josef Solár
Tel: 603 543 702
E-mail: solar.josef@seznam.cz

Pořadatel

DDM-DDM Rychnov nad Kněžnou

Jak může vypadat férová snídaně?

Posnídejte s námi

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah těchto stránek je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské Unie. Projekt byl zároveň podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.